Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, nejúspěšnějšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Pracoviště invazivní kardiologie

Informace k vyšetřením

Předpokládané termíny katetrizačních vyšetření

 • Emergentní (STEMI, NSTEMI s pokračující ischémií) - ihned po schválení indikace
 • Urgentní (NSTEMI) – v souladu s doporučenými postupy do 24 - 72 hodin dle závažnosti stavu
 • Elektivní - do 2 týdnů

Potřebný standard vstupních vyšetření u elektivních pacientů

 • Krevní obraz, INR, aPTT, krevní skupina
 • Urea, kreatinin, minerály, jaterní testy, glykémie, lipidové spektrum
 • EKG
 • ultrazvuk srdce (v případě objednávání nemocného se srdeční vadou)

Ambulantní koronarografie

Kardiologické centrum AGEL v Pardubicích umožňuje provedení koronarografie i koronární angioplastiky v ambulantním režimu. Tento přístup výrazně zvyšuje pohodlí nemocných, omezuje rizika spojená s hospitalizací v nemocnici a je při správném výběru pacientů bezpečný.

 

Indikace k vyšetření zůstávají shodné jako v případě katetrizačních zákroků prováděných za hospitalizace. Aby bylo možné zajistit bezpečnost zákroku a zaručit vysokou pravděpodobnost propuštění domů týž den, je nutný správný výběr vhodných nemocných.

Současné kontraindikace ambulantní koronarografie:

 1. nehmatná radiální tepna
 2. nemocný je léčen antikoagulační léčbou (warfarin, dabigatran, rivaroxaban, apixaban)
 3. pacient po operaci srdce
 4. pacient s chlopenní vadou (potřeba dalších doplňujících vyšetření)
 5. pacient nesoběstačný nebo s poruchou kognitivních funkcí
 6. pacient v dialyzačním programu

Průběh ambulantní koronarografie / PCI

Pacient je přijímán k vyšetření ráno v 7:00 na ambulanci Kardiologického centra AGEL a.s. Pardubice. V den vyšetření může doma lehce posnídat a užije všechny obvyklé ranní léky.

Po provedení vstupní prohlídky a ověření správnosti potřebných vyšetření je pacient uveden do stacionáře.

Seznam dokumentů a vyšetření při přijetí k ambulantní koronarografii:

 • Doporučující zprávu od ošetřujícího lékaře
 • Výsledky vyšetření krevní skupiny, krevní obraz (hemoglobin, leukocyty, trombocyty), základní biochemii (kreatinin, glykemie, cholesterol, TG, LDL, HDL, bilirubin, AST, ALT), základní koagulační testy (INR, aPTT)
 • Soupis užívaných léků

Pacient se v šatně převléká do jednorázového oděvu, ve kterém absolvuje koronarografické vyšetření nebo koronární angioplastiku na katetrizačním sále. Jednorázový oděv je ponechán do sejmutí tlakového obvazu z radiální tepny (zpravidla 4 hodiny po zákroku).  Poté se pacient převléká zpět do svého oděvu a je připraven na cestu domů. Nedoporučujeme pacientům řízení vlastního vozidla, transport je zajišťován buď rodinnými příslušníky anebo sanitním vozidlem.

Pokud je zjištěna závažná srdeční choroba vyžadující časné řešení, je pacient hospitalizován na kardiologickém oddělení Pardubické nemocnice. Důvodem hospitalizace může být také prodloužené krvácení z místa tepenného vpichu nebo komplikovaný průběh katetrizačního vyšetření.


Indikace k hospitalizaci:

 • Krvácení z místa vpichu delší než 6 hodin od ukončení výkonu
 • Katetrizační nález vyžadující časný kardiochirurgický výkon
 • Komplikace koronarografie (krvácivá, neurologická, alergická, ischemická)
 • Obtížná PCI (rekanalizace uzávěru, PCI více tepen, vynucená implantace více stentů, neschůdná implantace původně zamýšleného stentu)
 • Komplikace PCI (protrahovaná bolest během výkonu, uzávěr boční větve, neošetřitelná disekce cévy, ostatní ischemické nebo krvácivé komplikace katetrizace)

Pacientům chceme během pobytu na stacionáři vytvořit co nejpříjemnější prostředí. Proto je možné přinést si vlastní domácí obuv či vlastní svačinu. K dispozici na stacionáři je pro nemocné televize, časopisy, teplé i studené nápoje a malé občerstvení.

Při objednávání nemocných ponecháváme možnost ambulantního vyšetření k Vaší úvaze. Pacienti tento postup jednoznačně vítají a upřednostňují. Pokud máte pochybnosti o vhodnosti Vašeho pacienta k takovému vyšetření, naši pracovníci Vám mohou pomoci najít správné rozhodnutí během vzájemné konzultace (737 287 287 nebo 466 014 145).

zpět na úvodní stránku oddělení