Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, nejúspěšnějšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

466 014 182
737 287 287 (pro lékaře)

O nás

Jsme Kardiologické centrum AGEL a.s., člen skupiny AGEL - největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Kardiologické centrum AGEL a.s. (KCA) je superspecializované kardiologické pracoviště, které je zaměřeno především na:

 • diagnostiku a intervenční léčbu ischemické choroby srdeční
 • diagnostiku získaných i vrozených srdečních vad
 • diagnostiku ostatních srdečních onemocnění (kardiomyopatie, primární plicní hypertenze)
 • diagnostiku a léčbu poruch srdečního rytmu
 • implantace kardiostimulátorů a implantabilních kardioverterů-defibrilátorů
 • srdeční elektrofyziologii
 • katetrizační radiofrekvenční ablace
 • následné sledování pacientů po těchto zákrocích.

Organizačně tvoří KCA tři pracoviště:

 • Oddělení intervenční kardiologie
 • Oddělení arytmologie
 • Oddělení klinické kardiologie

První dvě oddělení působí v nově postavené moderní budově v areálu Pardubické nemocnice (Nemocnice Pardubického kraje, a.s.), s jejímž kardiologickým oddělením společnost velmi úzce spolupracuje. Obě oddělení zajišťují mimo operačního programu na 4 sálech i provoz ambulancí - poraden pro pacienty. Ambulance jsou zaměřené na vyšetření pacientů před a po invazivních výkonech. Arytmologická ambulance zajišťuje rovněž pravidelné technické kontroly implantátů.

Oddělení klinické kardiologie naleznete v centru Pardubic na Poliklinice KOLF.  Zde poskytujeme odbornou kardiologickou péči.

Lékaři KCA trvale sledují vývoj v intervenční kardiologii i arytmologii, pravidelně se účastní vrcholných vzdělávacích akcí v České republice i v zahraničí. K léčbě používají nejmodernější dostupné technologie a materiály, které jsou vyráběny pouze předními světovými výrobci a obstály v náročných klinických zkouškách.

V případě potřeby chirurgické léčby srdečních nemocí KCA úzce spolupracuje se špičkovými českými kardiochirurgickými pracovišti. Především s Kardiochirurgickou klinikou Fakultní nemocnice v Hradci Králové vedenou prof. MUDr. Janem Vojáčkem, Ph.D. a s Klinikou kardiovaskulární chirurgie IKEM Praha vedenou prof. MUDr. Ivanem Netukou, Ph.D.