Logo

Vy a Vaše zdravíJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

O centru

Kardiologické centrum AGEL a.s.

je soukromé kardiologické pracoviště, které v úzké spolupráci s kardiologickým oddělením Pardubické krajské nemocnice zajišťuje péči o nemocné se srdečními chorobami. Kardiologické centrum AGEL a.s patří k nejvyhledávanějším v České republice a počtem ošetřených pacientů se v posledním desetiletí opakovaně umisťuje v první čtveřici z celkového počtu 22 katetrizačních laboratoří.

Dominantní část péče tvoří léčba pacientů s ischemickou chorobou srdeční (akutní infarkt myokardu, angina pectoris). Pracoviště dále zajišťuje celé spektrum katetrizační diagnostiky a léčby všech srdečních onemocnění. Pokud zjistíme potřebu chirurgické léčby srdeční nemoci, potom podle Vaší volby bude operace provedena na jedné ze špičkových českých kardiochirurgií. Úzce spolupracujeme především s Kardiochirugickou klinikou Fakultní nemocnice Hradec Králové (prof. MUDr. Jan Harrer, CSc.) a Kardiochirurgickou klinikou IKEM Praha (prof. MUDr. Jan Pirk, CSc.). V případě Vašeho požadavku je však možné operaci zařídit na jakémkoliv jiném pracovišti.

Pracoviště Kardiologického centra AGEL a.s. trvale sledují vývoj v intervenční kardiologii i arytmologii a používají v léčbě nejmodernější dostupné technologie. Materiál, používaný k ošetření Vašeho srdce, je vyráběn pouze špičkovými světovými výrobci a obstál v klinických zkouškách. Rozsahem použití nejlepších současných modelů koronárních stentů patříme mezi přední pracoviště v České republice. Lékaři invazivní kardiologie se pravidelně účastní vrcholných vzdělávacích akcí v České republice i v zahraničí.