Logo

Vy a Vaše zdravíJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

466 014 182
737 287 287 (pro lékaře)
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail

Obnovili jsme provoz poraden

Vážení pacienti a návštěvy:
  • dodržujte čas objednání
  • dodržujte min. 2 m odstupy od ostatních
  • vstupujte na vyzvání
  • vstupujte pouze s ústenkou.

Před vchodem do budovy provádíme triáž (třídění) pacientů a návštěv. U vstupu si prosím dezinfikujze ruce, na zdi je k tomuto účelu umístěn dávkovač. Na recepci Vám přidělíme druhou ústenku.

Děkujeme za spolupráci!

O nás

Kardiologické centrum AGEL a.s. je členem skupiny AGEL - největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě. Kardiologické centrum AGEL a.s. (KCA) je superspecializované kardiologické pracoviště, které je zaměřeno především na diagnostiku a intervenční léčbu ischemické choroby srdeční, diagnostiku získaných i vrozených srdečních vad, diagnostiku ostatních srdečních onemocnění (kardiomyopatie, primární plicní hypertenze), diagnostiku a léčbu poruch srdečního rytmu, implantace kardiostimulátorů a implantabilních kardioverterů-defibrilátorů, srdeční elektrofyziologii, katetrizační radiofrekvenční ablace, následné sledování pacientů po těchto zákrocích.