Logo

Vy a Vaše zdravíJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Pracoviště invazivní arytmologie

Diagnostické a léčebné metody

 • zavádí se v případě, kdy má pacient poruchu rytmu, při níž jde srdce příliš pomalu nebo vynechává
 • přístroj s baterií se implantuje pod kůži v oblasti pod klíční kostí
 • baterie je zdrojem impulzů, které udávají srdci rytmus a nahrazují tak vlastní poškozený zdroj rytmu
 • impulzy se na srdce přenáší pomocí 1-2 elektrod, které jsou zavedeny žilní cestou do pravé síně a/nebo pravé komory
 • provádí se v místním znecitlivění pod rentgenovou kontrolou 
 • zavádí se ve většině případů stejným způsobem jako kardiostimulátor
 • je o něco větší a má další funkce
 • rozpoznává život ohrožující poruchy rytmu a umí je zrušit – vydává elektrický defibrilační výboj
 • kardistimulátory a automatické kardiovertery-defibrilátory se někdy používají i k léčbě srdeční slabosti. K tomu se používají přístroje, které umožňují připojení další elektrody stimulující kromě pravé srdeční komory i komoru levou. Do srdce jsou pak zavedeny až tři elektrody. Taková stimulace se nazývá biventrikulární.
 • je nutná v případě, kde se do okolí baterie a elektrod dostane infekce
 • celý systém je nutno odstranit a posléze, po přeléčení infekce, implantovat z druhé strany
 • používají se specializované extraktory, které umožňují odstranit i staré a přirostlé elektrody
 • provádí se v místním znecitlivění pod rentgenovou kontrolou
 • je zlatým standardem při diagnostice většiny arytmií
 • invazivní vyšetření pomocí katetrů, jimiž se snímá EKG přímo z nitra srdce
 • provádí pod rentgenem
 • přístupem je zpravidla femorální (stehenní) žíla
 • provádí se v místním znecitlivění
 • slouží k nepřetržitému snímání a zaznamenávání EKG
 • implantuje se u pacientů, kteří omdlévají, přičemž se jako příčina podezřívá arytmie, ale jednotlivé záchvaty se vyskytují velmi zřídka a jinými metodami je nelze zachytit
 • implantuje se pod kůži na hrudníku nad srdcem
 • provádí se v místním znecitlivění
 • po stanovení diagnózy se opět odstraňuje
 • je nejčastějším invazivním léčebným výkonem
 • navazuje přímo na vyšetření elektrofyziologické
 • léčí se jím poruchy rytmu s rychlou a/nebo nepravidelnou srdeční frekvencí
 • rozsah a účinnost se liší podle druhu arytmie
 • přístupem je femorální (stehenní) žíla
 • provádí se v místním znecitlivění
zpět na úvodní stránku oddělení