Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, nejúspěšnějšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

O nás

Nově vybudované Kardiologické centrum AGEL bylo dnes slavnostně otevřeno

2.12.2015

Jedno z nejmodernějších kardiologických pracovišť v republice mají nyní díky rozsáhlé rekonstrukci Kardiologického centra AGEL k dispozici lidé z Pardubického kraje. V areálu Pardubické nemocnice byla v letošním roce postavena nová budova, kde mají zdravotníci a pacienti k dispozici nejmodernější technologie a komfortní prostředí. Celková investice dosáhla 96 miliónů korun.

Stavba zbrusu nové budovy Kardiologického centra AGEL byla zahájena v lednu letošního roku. „Zatímco dosud jsme měli k dispozici omezenou plochu přímo v budově Pardubické nemocnice, kde byl umístěn jeden katetrizační sál a velmi stísněné zázemí pro personál, nyní nám slouží nová prostorná budova. Rozsáhlou rekonstrukcí prošlo i původní oddělení a s novými prostory bylo účelně propojeno spojovacím koridorem,“ popisuje předseda představenstva Kardiologického centra AGEL  Ing. Pavel Fojtík.

Hlavním důvodem pro vybudování nových prostor byl vznik druhého katetrizačního sálu, který bude přínosem především pro pacienty. Dva sály se shodnými angiolinkami totiž zvýší bezpečnost výkonů i provozní spolehlivost pracoviště. Díky novému technickému vybavení se centrum dostává na špičku v celé České republice. „Pacienti u nás mají bez přehánění k dispozici vrchol současně dostupných vyšetřovacích i léčebných technik v koronární medicíně. Jedná se například o moderní rentgenové přístroje s vysokou rozlišovací schopností, vysokofrekvenční ultrazvuk, vybavení umožňující 3D rekonstrukce krevního řečiště atd.“ říká vedoucí lékař Kardiologického centra AGEL MUDr. Ivo Varvařovský, Ph.D.

Nové sály také výrazně usnadňují a zrychlují přijímání nemocných s akutním infarktem myokardu. „Sály jsou prostorově i přístrojově špičkově vybaveny pro ošetření i těch nejtěžších forem akutního infarktu. O tyto pacienty můžeme kvalitně pečovat také díky mezioborové spolupráci s oddělením ARO a kardiologie Pardubické nemocnice,“ říká primář MUDr. Ivo Varvařovský, Ph.D., a doplňuje, že díky geografickému umístění má pardubické centrum odpovědnost nejen za pacienty z Pardubického, ale z významné časti také Středočeského kraje. „Úmrtnost nemocných na akutní infarkt myokardu patří v Pardubickém kraji dlouhodobě k nejnižším v České republice,“ podotkl primář Varvařovský.

Nové pracoviště výrazně zvýší pohodlí samotných pacientů. V nové budově centra vznikl také denní stacionář, který je stavebně oddělen od nemocničních budov a umožňuje třetině nemocných absolvovat katetrizační vyšetření bez nutnosti hospitalizace, navíc v podmínkách hotelového komfortu. „Zatímco dosud museli být i lidé, kteří podstupovali jednodušší zákrok, hospitalizování minimálně na jednu noc v nemocnici, nyní jsou ještě týž den propuštěni do domácího prostředí. Po zákroku jen několik hodin setrvají ve stacionáři na pozorování, a pokud je vše v pořádku, mohou jít domů,“ vysvětluje MUDr. Ivo Varvařovský, Ph.D., s tím, že zvýšením kapacity o další katetrizační sál zároveň odpadne nutnost provádět výkony až do pozdních hodin. Nemocným se tak po přijetí výrazně zkrátí doba čekání na výkon.

Nový kabát dostala také arytmologická ambulance, která byla přestěhována z původních prostor v budově Pardubické nemocnice do komfortního zázemí nové budovy. „Navíc mohlo dojít i ke zvýšení kapacity a namísto jedné  arytmologické ambulance nyní slouží pacientům dvě. Na nově vzniklém pracovišti se chceme věnovat především telemedicíně, což znamená, že v blízké budoucnosti by již pacienti s implantovaným kardiostimulátorem a defibrilátorem nemuseli na kontroly dojíždět mnohdy několik desítek kilometrů, ale pomocí speciálního softwaru dojde k přenosu dat na dálku,“ prozrazuje plány do budoucna MUDr. Aleš Havlíček z arytmologické ambulance.

Součástí nové budovy je také výukové centrum pro 30 osob, které je stejně jako katetrizační sál technicky vybaveno pro možnost provádění přímých přenosů z prováděných zákroků, což Kardiologickému centru AGEL umožní zapojit se do vrcholných vzdělávacích akcí v Česku i ve světě. „Technologické vybavení umožňuje i komunikaci se spolupracujícími kardiochirurgickými pracovišti v reálném čase, takže můžeme v případě potřeby u urgentních stavů okamžitě konzultovat a zvolit tak optimální postup,“ uvádí primář Varvařovský.

Celkové náklady na vybudování moderního centra se vyšplhaly na celkem 96 miliónů korun, přičemž ze strukturálních fondů Evropské Unie byla uhrazena jedna ze dvou angiolinek v hodnotě 20 miliónů korun. Jen stavební investice vyšly na 50 miliónů. „Chtěl bych poděkovat pacientům, návštěvníkům i personálu za trpělivost a shovívavost během stavby. Poděkování patří také Pardubickému kraji, bez jehož podpory a porozumění by toto nejmodernější katetrizační a výukové pracoviště nevniklo,“ uvedl na závěr předseda představenstva Kardiologického centra AGEL  Ing. Pavel Fojtík.

Zpět

Tiskový mluvčí

KONTAKT PRO MÉDIA

Mgr. Adam Knesl
Email: adam.knesl@agel.cz

Kontakt neslouží k objednávání pacientů na vyšetření, očkování a výdeji výsledků vyšetření

Kontakty na veškeré společnosti skupiny AGEL najdete v sekci Společnosti skupiny AGEL

Online formuláře: